S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

TALUMA s.r.o.
Hviezdoslavova 472/36 , 905 01 Senica
Hviezdoslavova 472/36, 905 01 Senica
tel: západ 00421918389005, východ 00421905570079
napíšte nám

NOVINKY

arr3Vážené a milé zákazníčky,  výrobca tuník a šiat obnovil výrobu, tak veríme, že všetky ďalšie... arr3NOVÉ MODELY OBLEČENIA PRE KOZMETIČKYPripravujeme nové modely, strihy aj farby Vašich obľúbených tuník a nohavíc. :-)... arr3CÍTIME A KONÁME EKO / ECOVitajte vo svete ekologického prania a čistenia Firma ECOEGG Ltd našla spôsob ako účinne prať... arr3CHÝBAJÚ VÁM NOVÉ ZNAČKY KOZMETIKY?Pripravujeme novú ponuku kozmetických prípravkov na pleť i vlasy.  ...

ANKETA

Ako sa vám páči naša stránka?

Veľmi 52% Ide to 17% Nie príliš 15% Vôbec 16% 


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Tu je umiestnený text pre zvolenu sekcii.

 

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

 

 1.  Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.labellaeshop.sk, ktorého prevádzkovateľom je TALUMA s.r.o., ICO: 50580094, DIČ: 2120399094, IC DPH: SK2120399094, Palárikova 290/15, 90501 Senica, Email: labellaeshop@gmail.com tel. č. pre východné Slovensko: 0905570079 pre západné Slovensko: 0918389005.
 2.  Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim - spotrebiteľom na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení.
 3.  Obchodné podmienky  nie sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim - podnikateľom na strane druhej. Vzťahy založené takouto kúpnou zmluvou sa riadia výhradne zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

 

 1.  Spotrebiteľská kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“) je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci so spotrebiteľom ako kupujúcim.
 2. Kúpna zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci s kupujúcim - podnikateľom.
 3.  Zmluva uzavieraná na diaľku je zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ ako kupujúci na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie (e-mail, mobilný telefón). Kúpna zmluva je uzatváraná na základe elektronickej objednávky kupujúceho.
 4. Tovarom sa rozumie predmet spotrebiteľskej kúpnej zmluvy.
 5.  Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy alebo kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 6.  Kupujúci – spotrebiteľ (ďalej len „kupujúci“) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje Tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
 7.  Kupujúci - podnikateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje Tovar za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.

 

 

 1.  Kupujúci si vyberie Tovar na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.labellaeshop.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Pridať do košíka", ktorá sa zobrazuje v detailnom pohľade na tovar. Ďalej môžete pokračovať v nákupe alebo prejsť do pokladne. Po ukončení nákupu kliknete v ľavom menu na „Obsah košíka“. Košík môžete buď vysypať alebo prejsť do pokladne. Prihlásite sa alebo vyplníte kontaktné údaje, zvolíte spôsob prepravy a platby, odsúhlasíte obchodné podmienky a kliknete na tlačidlo „Odoslať“. Prípadne pred odoslaním napíšete k objednávke poznámku.
 2.  Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.labellaeshop.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
 3.  Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného Tovaru na internetovej stránke www.labellaeshop.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Na e-mailovou adresu, ktorú ste zadali, Vám príde potvrdzovacia správa s podkladmi pre platbu, informáciami o výške nákladov spojených s dodaním Tovaru, či potvrdenie objednávky dobierkou. (pokiaľ mail nepríde stala sa chyba a prosím v takom prípade nás kontaktuje buď telefonicky prípadne cez email). Na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán). Lehota počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny je 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.
 4.  Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.
 5.  Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

 

 

 1.  Predávajúci je platcom DPH. Ceny jednotlivých Tovarov sú uvádzané vrátane všetkých ostatných daní. Kupujúci má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou, vrátane ceny.
 2.  Konečná cena Tovaru je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí kupujúci pre získanie Tovaru zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.
 3. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.

 

 

 1.  Kúpnu cenu môže kupujúci zaplatiť:
 • na dobierku
 • prevodom na účet - kupujúcemu budú zaslané podklady (faktúra) k platbe na zadaný email faktúru je potrebné uhradiť ihneď. O doručení tovaru budete informovaný po prijatí platby. Tento spôsob platby je povinný pri každom nákupe presahujúcom sumu 300 EUR.

 

 

 1.  Spôsob doručenia Tovaru si volí kupujúci sám cez formulár objednávky. Kupujúci si môže zvoliť spôsob doručenia Tovaru, a to:
 • službou UPS – cena je stanovená podľa cenníka spoločnosti UPS, ktorej služby využívame a nezávisí od vzdialenosti ale od hmotnosti Tovaru
 1.  Dodacia lehota je u každého Tovaru odlišná. Termín dodávky Tovaru alebo odberu Tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.
 2.  Vo všeobecnosti je dodacia doba od 7 do 14 dní od dátumu overenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť predĺžená aj na 21 až 30 dní z dôvodu čakania na subdodávky.
 3.  Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy Tovaru nie sú na sklade a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. V takomto prípade Vám obratom oznámime predpokladaný čas čakania na dodanie objednaného Tovaru.
 4. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín oznámiť dopravcovi i predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak predávajúci zistí narušenie obalu balenia či zásielky po neoprávnenom otvorení zásielky, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá , že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak. Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

 

 

 1.  Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia Tovaru kupujúcim. Ak je na predávanom Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 2.  Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 3.  Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
 4.  Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.
 5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny vadnej veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
 6. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 7.  Práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktorý sa rýchlo kazí, sa musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
 8.  Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie a pod..

 

 

 1.  Tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní Tovaru zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

 

 

 1.  Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré Tovar pri prevzatí kupujúcim. Za vadu nemožno považovať zmenu Tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jej čiastočného alebo úplného spotrebovania, opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.
 2.  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 3.  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
 4.  Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.
 5.  Pri uplatnení reklamácie kupujúcim počas prvých 12 mesiacov od uzavretia zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 6.  Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 7.  Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 8.  Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách Tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil. V prípade uplatnenia reklamácie, zašle kupujúci Tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho:

 

TALUMA s.r.o., ICO: 50580094, DIČ: 2120399094, IC DPH: SK2120399094, Palárikova 290/15, 90501 Senica

Email: labellaeshop@gmail.com

 

 1.  Kupujúci, ktorý uplatňuje nároky z vád Tovaru, presne popíše vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje. Kupujúci zároveň oznámi kontaktnú adresu (adresa, e - mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.
 2.  Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží kupujúci pri uplatnení reklamácie Doklad o kúpe preukazujúci nákup reklamovaného Tovaru u predávajúceho, prípadne riadne a čitateľne vyplnený „Záručný list“, ak bol predávajúcim vystavený, a to s vyplneným dátumom predaja, rozsahom a podmienkami záruky a dokumentáciou k Tovaru a všetky jeho súčasti pre prípad výmeny. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list nebude predávajúcim akceptovaný. Kupujúci je povinný predložiť aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách Tovaru súvisiacich so zárukou. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany kupujúceho riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená.

 

 1.  Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia Tovaru.
 2.  Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať Tovar späť, vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy bankovým prevodom cenu zaplatenú za Tovar alebo preddavok (vrátane poštovného, ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie Tovaru k nemu), ktorý kupujúci uhradil za Tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie Tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak Tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle kupujúci na adresu miesta podnikania predávajúceho:

 

TALUMA s.r.o., ICO: 50580094, DIČ: 2120399094, IC DPH: SK2120399094, Palárikova 290/15, 90501 Senica

 

 1.  V prípade vrátenia poškodeného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať oproti kúpnej cene ( s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád ).
 2.  Na základe dohody predávajúceho a kupujúceho a v súlade s týmito VOP nie je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov:

a) predmetom zmluvy je tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

b) tovar, ktorý nie je možné vrátiť v pôvodnom stave dodania ( najmä tovar zjavne poškodený, tovar zjavne užívaný, bez pôvodného originálneho obalu ).

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame, ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy, a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Príslušný tovar nám zašlite alebo prineste na sklad, z ktorého bol tovar vyexpedovaný, prípadne po vzájomnej dohode na miesto, ktoré Vám určíme. Vrátenie je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním, v čase od jeho doručenia, do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 

Pri zrušení objednávky po odoslaní a neprevzatí Tovaru, ktorý je predmetom zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na www.labellaeshop.sk, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením z platnej zmluvy vo výške 20 EUR.

 

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2, 917 01 Trnava 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č. : 033/5512 689, 033/5512 690, fax. č.: 033/5512 656, tt@soi.sk.

 

Mimosúdne riešenie sporov:

Spotrebiteľské Centrum - www.spotrebitelskecentrum.sk (Elektronická podateľna SC*2 SNP 20, SK - 903 01 Senec, podatelna@spotrebitelskecentrum.sk; +421221025408

*1 - http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

*2 - http://spotrebitelskecentrum.sk/podanie

Alternatívne riešenie sporu

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

 

Osobné údaje a ich ochrana

 

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

 

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ číslo telefónu a mailovú adresu.

 

Kupujúci vyhlasuje, že si je vedomý, že predávajúci v zmysle zákona 18/2018Z.z.. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spracúva a uschováva jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené pri objednávke, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a bude ich spracovávať za účelom poskytnutia dohodnutej služby, či predaja tovaru, ako aj na základe osobitných predpisov.

 

Kupujúci si je zároveň vedomý, že Predávajúci pri svojej činnosti využíva,  môže využívať ďalších dodávateľov, či obchodných partnerov, ktorý majú prístup k osobným údajom Kupujúceho. Títo sú však viazaní zmluvou o sprostredkovaní a osobné údaje Kupujúceho chránia v súlade s legislatívou o ochrane osobných údajov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

Kupujúci si je vedomý, že Predávajúci mu vrámci oprávnených činností prevádzkovateľa môže zasielať správy o ponukách a akciách Predávajúceho a iné reklamné či propagačné materiály. Kupujúci môže v budúcnosti toto zasielanie odmietnuť a svoj súhlas odvolať na ktoromkoľvek z kontaktov uvedených na tejto web stránke.

 

Kupujúci zároveň potvrdzuje, že si je vedomý, že ďalšie informácie o spôsoboch a účeloch spracúvania má možnosť nájsť na tejto web stránke v sekcii Ochrana osobných údajov.

 

 

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.labellaeshop.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.2.2018

NDNhZG